InterDive har specialiseret sig i at lave individuelt tilpassede kurser, indenfor uddannelses organisationerne CMAS og IANTD. Hovedvægten er lagt på Nitrox og Rebreatherkurser.
Ligeledes tilbydes DAN´s førstehjælpskurser.
Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) lancerer ny Nitroxtabel i plast

Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) lancerer ny Nitroxtabel i plast. Tabellen bygger på Bühlmann ZHL-16 algoritmen og indbefatter nitrox dykning med og uden dekompression samt accelereret dekompression. Tabelsystemet er dynamisk og kan udvides efter behov. Første udvidelsesmulighed er et tabelblad med dyse flows til SC Rebreathere. Flere vil komme til i takt med at DSF udvider paletten af Tekniske sportsdykkerkurser. Tabellen består i grundversionen af 13 blade med nitroxblandinger fra 21 til 40 % samt diverse hjælpetabeller. Den trykkes på vandbestandigt plastik og er samlet med plastik ringe, hvorved tabellen er gjort 100% rustfri. Tabellen til rebreathere købes separat.

Nitroxtabellen sælges gennem Interdive og DSF og koster 145,- kr. Rebreather tabelbladet koster 20,- kr.
DROSSELVEJ 13 · DK - 3650 ØLSTYKKE · TLF. 2562 0000 · INFO@INTERDIVE.DK