InterDive har specialiseret sig i at lave individuelt tilpassede kurser, indenfor uddannelses organisationerne CMAS og IANTD. Hovedvægten er lagt på Nitrox og Rebreatherkurser.
Ligeledes tilbydes DAN´s førstehjælpskurser.
Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) tilbyder nu SC Rebreather kursus

Med et SC Rebreather kursus bliver du certificeret til at dykker med Ray eller Dolphin rebreathere. Ønsker du et SC rebreather kursus kan du se under kurser.

I forbindelse med åbning af rebreather uddannelsen sælges nu også DSF Rebreatherhåndbogen. Bogen, der er på dansk, omhandler alt om SC Rebreathere og anvendes i den teoretiske del af SC Rebreatherkurset.

Bogen sælges gennem Interdive og DSF og koster 250,- DKK inkl. moms.
DROSSELVEJ 13 · DK - 3650 ØLSTYKKE · TLF. 2562 0000 · INFO@INTERDIVE.DK